‘Goullemie’

Eugène Goulmy is een gezaghebbend persoonlijkheid, in het land en zeker in ’s-Hertogenbosch. Hij toont zich een sociaal-geëngageerd ondernemer. Zo trekt hij zich de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog aan, niet alleen vanwege de perikelen in zijn eigen bedrijf, maar zeker ook vanwege de ellende die hij in Europa ziet. Hij sluit zich in 1915 aan bij de Bossche afdeling van het RK Huisvestingscomité.

Hij wordt beschermheer van BVV, de eerste voetbalclub met een arbeidersachtergrond. Dat is meer dan een eretitel voor hem. Hij stelt zich op als sponsor avant la lettre en toont zich een overtuigd ambassadeur van de voetbalsport. Hij is overtuigd katholiek maar ook ruimdenkend. De Bosschenaar geniet volop mee van de vele optredens van zijn bedrijfsharmonie. Voor veel inwoners heet hij ‘Goullemie’ en die naam spreek je met eerbied uit.