Briefhoofden van de firma-Brieven en overige bedrijfsdocumenten.